ESCOLA DE TENNIS 2023/2024

DADES PRE-INSCRIPCIÓ

   
Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
Data de naixement:
DNI:
Sexe:
Adreça:
Població:
Província:
Codi postal:
Telèfon:
Mòbil:
Correu electrònic:

DADES BANCÀRIES

Compte:

INFORMACIÓ DE LA MATRÍCULA

(Preus)
Grup:
Període de pagament:
Observacions:
Accepta les condicions?